• CПрочитај повеќе за транспортните услуги
  • Прочитај повеќе за складишните услуги
  • Прочитај повеќе за царинско посредување

Зачекорете во просторот, каде добриот углед и традицијата на успешното работење не се случајни!
Темелите на кои оваа компанија ја изгради својата беспрекорна репутација, се квалитетот на понудените услуги и нашиот клиент.

Квалитетот и клиентот се за нас двата носечки столба, и секогаш ќе бидат наша почетна и крајна дестинација!

Ете затоа сите патишта водат кон МАКОШПЕД!